Проекти,реализирани през учебната 2007/2008г

1. Проект „Създаване на съвременни условия за развитие на ученическия спорт – изграждане на открита спортна площадка с изкуствена настилка в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, по Национална програма на МОН “Модернизиране на материалната база в училище”. Осъществено е подобряване на училищната спортна зала.

2. Проект “Иновативни методи за развитие на извънкласната дейност”, по Национална програма на МОН “Училището - територия на учениците”. Целта на проекта е била организиране на по-добра подготовка и участие в ученически състезания и театрални прегледи. Чрез него е осигурена съвременна дигитална техника за развитие на извънкласната дейност. Участвали са 160 ученици и 20 учители.

3. Проект „Частично модернизиране на учебното оборудване в Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев”, свързан е с Национална програма на МОН. Целта му е била подобряване на условията за провеждане на учебни занятия. Благодарение на него са осигурени съвременни учебно-технически средства. Обновена е част от оборудването – ученически маси и столове. Подменени са остарели черни дъски с бели.

4. Проект "Създаване на извънкласни школи по математика в средна и горна степен", финансирана е от "Американска фондация за България – клон България". Осъществена е извънкласна дейност по математика и подготовка за участие в национални състезания и олимпиади. Създадени са школи по математика от V до ХІІ клас в VІІ групи. В тях са се включили 105 ученици.

5. Проект "Обновяване на училищната библиотека в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", свързан е с програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност". Тя е иницирана от Министерството на културата. По тази програма е набавена учебна, научно-популярна и развлекателна литература.

6. Проект "Да победим HIV/СПИН със силата на знанието и изкуството", по програма "Превенция и контрол на HIV/СПИН в България". Иницииран и финансиран от Министерство на здравеопазването. Целта на проекта е била изграждане на основните елементи на училищната политика: ангажираност и устойчивост, планиране и оценяване, координиране, разработване на програми по здравно образование и включване на възможните ресурси за работата.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Август 2020
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31