Проекти, реализирани през учебната 2008/2009г

1. Проект "Аз и ти" /2007/2008 и 2008/2009г./, по Национална секторна програма "Коменски" към Център за развитие на човешките ресурси в гр. София. По тази програма ПМГ партнира с училища от Германия, Испания, Гърция и Финландия. В проекта участват 30 ученици. Осъществява се изследване на начина на живот на различните партньори и контакт между участниците. 

2. Проект Център за извънкласна и извънучилищна дейност "Академик"/2008/2009 и 2009/2010г./, свързан с оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към МОН. Целта му е осмисляне свободното време на учениците, като им се предоставят оптимални възможности за изява на творческите способности в областта на науката и изкуството. Включва четири клуба: "Наука и още нещо...", "Изкуства и хуманитаристика", "Лингва", "Реклама и медии". По тази програма ПМГ партнира с Община Габрово, Сдружение "Планета Габрово".

3. Извършва се цялостен ремонт на сградата на ПМГ по проект на Община Габрово.

4. Участие в национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, в пет направления: Английски език, Астрономия, Биология и здравно образование, Информационни технологии и Химия и опзване на околната среда.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Август 2020
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31