Директор Цветана Кюмюрджиева

Мили ученици,

Сред приказките, които четете и знаете, има една специална. Тя е вашата приказка, тази, която вие сами ще напишете, докато пораствате. За да бъде успешна, вие трябва да преминете през страната на познанието. Оттам преминават всички, които търсят своето място под слънцето. Страната на познанието свързва човека със света, помага му да различава доброто от злото, справедливото от несправедливото. За едно дълго пътуване винаги са необходими ориентири. И все пак знанието е привилегия, защото знаещият човек е по-умен от незнаещия, тъй като за него има повече възможности.

На добър час в световете на вашата приказка!

Директор Цветана Кюмюрджиева

Седмично разписание

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Математика
 3. Физика и астрономия
 4. Немски език
 5. Немски език
 6. Изобразително изкуство
 7. Час на класа

 1. Биология и здравно образование
 2. Английски език
 3. Информационни технологии
 4. История и цивилизации
 5. География и икономика
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Математика факултативни часове
 8. Допълнителен час спортни дейности - баскетбол

 1. Математика
 2. Биология и здравно образование
 3. Физика и астрономия
 4. История и цивилизации
 5. Български език и литература
 6. Немски език
 7. Дигитални науки
 8. Допълнителен час спортни дейности - волейбол/ плуване

 1. Математика
 2. Математика избираеми часове
 3. Английски език
 4. Биология и здравно образование
 5. История и цивилизации
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Философия

 1. Математика избираеми часове
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Немски език
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. История и цивилизации
 7. География и икономика

 1. География и икономика
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Математика
 4. Изобразително изкуство
 5. Български език и литература
 6. Физика и астрономия
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Биология и здравно образование
 3. История и цивилизации
 4. Испански/ Немски/ Руски
 5. Информационни технологии
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Математика
 8. Допълнителен час спортни дейности - баскетбол

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Математика
 4. Физика и астрономия
 5. История и цивилизации
 6. Биология и здравно образование
 7. Дигитални науки
 8. Допълнителен час спортни дейности - плуване

 1. История и цивилизации
 2. Испански/ Немски/ Руски
 3. Философия
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Математика избираеми часове
 6. Биология и здравно образование
 7. Математика факултативни часове

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Математика избираеми часове
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. История и цивилизации
 6. География и икономика
 7. Английски език
 8. Допълнителен час спортни дейности - волейбол

 1. Математика
 2. История и цивилизации
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Физика и астрономия
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Информационни технологии
 2. Български език и литература
 3. Биология и здравно образование
 4. Испански/ Немски/ Руски
 5. Физика и астрономия
 6. История и цивилизации
 7. География и икономика

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Математика
 3. Философия
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Биология и здравно образование
 8. Допълнителен час спортни дейности - волейбол/ плуване

 1. Биология и здравно образование
 2. Испански/ Немски/ Руски
 3. История и цивилизации
 4. География и икономика
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература

 1. Биология и здравно образование избираеми часове
 2. Математика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Изобразително изкуство
 5. История и цивилизации
 6. Английски език
 7. Личностно развитие

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. География и икономика
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. История и цивилизации
 6. Математика
 7. Час на класа

 1. Математика
 2. Английски език
 3. Испански/ Немски/ Руски
 4. Биология и здравно образование
 5. История и цивилизация
 6. Физика и астрономия
 7. Музика

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Български език и литература
 3. История и цивилизации
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Философия
 6. Математика избираеми часове
 7. Английски език

 1. Информационни технологии
 2. История и цивилизации
 3. Испански/ Немски/ Руски
 4. Български език и литература избираеми часове
 5. Биология и здравно образование
 6. Физика и астрономия
 7. Математика факултативни часове
 8. Допълнителен час спортни дейности - баскетбол/ волейбол/ плуване

 1. Дигитални науки
 2. Математика избираеми часове
 3. География и икономика
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. Философия
 6. Английски език избираеми часове

 1. История и цивилизации
 2. Математика
 3. Музика
 4. География и икономика
 5. Немски език
 6. Биология и здравно образование
 7. Час на класа

 1. История и цивилизации
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски/ Испански/ Руски
 4. Физика и астрономия
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове

 1. Философия
 2. Немски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. География и икономика
 5. Математика
 6. История и цивилизации
 7. Български език и литература

 1. Биология и здравно образование
 2. Информационни технологии
 3. Английски/ Испански/ Руски
 4. Математика избираеми часове
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Български език и литература избираеми часове
 7. История и цивилизации
 8. Допълнителен час спортни дейности - волейбол/ плуване

 1. Дигитални науки
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Математика избираеми часове
 4. Философия
 5. Физика и астрономия
 6. Немски език избираеми часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. История и цивилизации
 4. Английски език
 5. Математика
 6. География и икономика
 7. Час на класа
 8. Допълнителен час спортни дейности - волейбол

 1. Физика и астрономия
 2. История и цивилизации
 3. Английски/ Испански/ Немски/ Руски
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Математика
 6. Биология и здравно образование
 7. Математика факултативни часове

 1. История и цивилизации
 2. Математика избираеми часове
 3. Български език и литература
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Английски език
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. Философия

 1. История и цивилизации
 2. Български език и литература избираеми часове
 3. Английски/ Испански/ Немски/ Руски
 4. Физика и астрономия
 5. Информационни технологии
 6. Биология и здравно образование
 7. Английски език избираеми часове
 8. Допълнителен час спортни дейности - плуване

 1. Дигитални науки
 2. Математика избираеми часове
 3. Философия
 4. География и икономика
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Музика
 7. Математика факултативни часове

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. География и икономика
 4. Физика и астрономия
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. История и цивилизации
 7. Час на класа
 8. Допълнителен час спортни дейности - волейбол

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Испански/ Немски/ Руски
 4. История и цивилизации
 5. Математика
 6. Английски език
 7. Биология и здравно образование

 1. Български език и литература
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Математика
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Философия
 7. Математика факултативни часове

 1. Български език и литература избираеми часове
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Испански/ Немски/ Руски
 4. Биология и здравно образование
 5. Математика избираеми часове
 6. История и цивилизации
 7. География и икономика
 8. Допълнителен час спортни дейности - баскетбол/ плуване

 1. Биология и здравно образование избираеми часове
 2. Английски език избираеми часове
 3. Музика
 4. Физика и астрономия
 5. Математика избираеми часове
 6. Философия

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски
 3. Философия
 4. Биология и здравно образование
 5. История и цивилизация
 6. Математика
 7. Час на класа

 1. Английски език/Немски език
 2. Физика и астрономия
 3. Математика
 4. Математика
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Български език и литература
 7. География и икономика

 1. История и цивилизация
 2. Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски
 3. Информатика
 4. Информатика
 5. Физика и астрономия
 6. Математика
 7. Модул ФВС Волейбол

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Български език и литература
 3. Български език и литература
 4. Математика
 5. Английски език/Немски език
 6. Английски език/Немски език
 7. Биология и здравно образование

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Информатика
 3. Математика
 4. Английски език/ Немски език
 5. Физика и астрономия
 6. География и икономика
 7. Математика СИП
 8. Модул ФВС Плуване

 1. История и цивилизация
 2. Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски
 3. Биология и здравно образование
 4. Български език и литература
 5. Математика
 6. Философия
 7. Час на класа

 1. Английски език/ Немски език
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. География и икономика
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. Математика
 6. Информатика
 7. Информатика

 1. Физика и астрономия
 2. Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски
 3. История и цивилизация
 4. Биология и здравно образование
 5. Математика
 6. Информатика
 7. Модул ФВС Волейбол

 1. Физика и астрономия
 2. География и икономика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Английски език/ Немски език
 6. Английски език/ Немски език
 7. Модул ФВС Волейбол

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Информатика
 4. Английски език/ Немски език
 5. Математика
 6. Математика
 7. Физика и астрономия
 8. Модул ФВС Волейбол/Плуване

 1. Биология и здравно образование
 2. Испански/ Немски/ Руски/ Френски
 3. История и цивилизация
 4. Философия
 5. Български език и литература
 6. Информационни технологии
 7. Час на класа

 1. Физика и астрономия
 2. Математика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Информационни технологии
 5. Информационни технологии
 6. География и икономика
 7. Английски език

 1. Биология и здравно образование
 2. Испански/ Немски/ Руски/ Френски
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. История и цивилизация
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Физика и астрономия

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Информационни технологии
 4. Физика и астрономия
 5. Математика
 6. Математика
 7. География и икономика
 8. Модул ФВС Волейбол/Плуване

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Септември 2020
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30