Учители от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ започнаха учебната година вдъхновени и мотивирани от преживяното в Ирландия

Методът „Обърната класна стая“ е един от акцентите в обучението, който спомага за ефективното управление на учебния процес и допринася за мотивиране на учащите, посредством активното им включване и размяна на ролите. Това видяха учителите от Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“- Мария Попова, Габриела Стоянова, Росита Панева, Ванеса Пенева, Никола Атанасов и Христо Христов, които взеха участие по Еразъм+ в обучителен курс за подобряване процесите по ефективно управление на класната стая, чрез придобиване на нови знания и умения, който се проведе в Дъблин, Ирландия. Домакините от обучителната организация „EUROPASS Teacher Academy“ представиха нови инструменти за преподаване и работа с учениците по модела на „обърната класна стая“.

Професионалното организиране и провеждане на обучителния курс бе проверено от образователния консултант Хелън Калаган. Лекторът демонстрира ефекта от подхода, чрез примери от богатата си практика и практически занятия с обучаемите.

Международното сътрудничество и споделяне на добри практики с колегите от  Испания, Португалия, Германия  и Камерун провокира и мотивира педагозите да търсят общото в образователните системи на различните държави и да търсят решения за предизвикателствата пред тях. 

Неразделна част от престоя в Дъблин бе опознаването на местната култура и посещението на културни обекти, като една от световните туристически дестинации.

Обмяната на опит освен повишаване на квалификацията на експертите допринася и за сплотяване на екипа, създаване на усещане за принадлежност към институцията и желание за развитие и усъвършенстване.

В началото на септември 2023г., след реализирания обмен, учителите споделиха своя опит с педагогическия колегия от ПМГ и други училища, като наред с това, предадоха частица от своето вдъхновение и емоции, насърчавайки колегите да повишават своята квалификация и професионална компетентност.

Както казват участващите в обмена: „Престоят ни беше наситен с много полезни с приятни емоции, с придобити нови знания и умения. Срещнахме нови колеги и възможности, с които да допринесем за развитието и имиджа на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Препоръчваме на всеки, който има възможност да стане част от такова приключение.“

Обмяната на опит се реализира в рамките на проект  Подобряване процесите по ефективно управление на класната стая, чрез придобиване на нови знания и умения, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ 2022-1-BG01-KA122-SCH-000070354 по програма Erasmus+ 

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Декември 2023
П В С Ч П С Н
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31