Прием след VII клас

Прием след VII клас

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания  за учениците в 7. клас през учебната 2019/ 2020 година:

 • Български език и литература - 15 юни 2020 г.
 • Математика - 17 юни 2020 г.

 Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)


 План-прием за учебната 2020/ 2021  година

Паралелки след завършен VII клас
дневна форма на обучение

Профилирани паралелки

Срок на обучение

Брой паралелки

Брой ученици

Приемни изпити

Балообразуващи предмети

Математически с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

БЕЛ

М

Математически с интензивно изучаване на немски език

5

1

26

БЕЛ

М

БЕЛ

М

Природни науки с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

М

БЗО

Професионална паралелка

Срок на обучение

Брой паралелки

Брой ученици

Приемни изпити

Балообразуващи предмети

Системен програмист с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

М

ИТ

БЕЛ - Български език и литература; М - Математика;
БЗО - Биология и здравно образование; ИТ - Информационни технологии

Балообразуване за профил Математически с интензивно изучаване на английски  език:

 1. Утроената оценка от изпита по математика;
 2. Оценката от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Български език и литература
  - по Математика

Балообразуване за профил Математически с интензивно изучаване на  немски език:

 1. Утроената оценка от изпита по математика;
 2. Оценката от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Български език и литература
  - по Математика

Балообразуване за профил Природни науки с интензивно изучаване на английски език :

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Математика
  - по Биология и здравно образование

Балообразуване за професионална паралелка Системен програмист с интензивно изучаване на английски език:

 1. Утроената оценка от изпита по математика;
 2. Оценката от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Математика
  - по Информационни технологии

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020 - 2021 год., съгласно Наредба 10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование

Вид дейност

Срок

1.

Провеждане на изпитите по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • 15.06.2020г.
 • 17.06.2020г.
2. Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020г. вкл.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

 3-7.07.2020г. вкл.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2020г. вкл.

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

до 16.07.2020г. вкл.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2020г. вкл.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

до 22.07.2020г. вкл.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2020г. вкл.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24-27.07.2020г. вкл.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

29.07.2020г. вкл.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

30.07.2020г. вкл.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 до 03.08.2020г. вкл.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

определя се от директора на училището

до 10.09.2020г. вкл.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2020г. вкл.


 

 

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Октомври 2020
П В С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31