Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Дойдох. Видях. Избрах! Печат Е-поща

На 6 ноември 2018г. учениците от ПМГ взеха участие във втори етап на инициативата "Дойдох. Видях. Избрах!", посветена на кариерното ориентиране. По време на професионалните „екскурзии” в НМО, Принц ООД, АМК Холдинг, СТС и полиция учениците видяха и се запознаха на място с голяма част от упражняваните в институциите и фирмите професии, както и с естеството и организацията на работния процес. 

 

 

policiq policiq amkprinc princ sts

 


 

От  22 - 26 октомври 2018г учениците  от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ се включиха активно в седмицата посветена на кариерното ориентиране под надслов „Дойдох. Видях. Избрах!“. Професионалните „екскурзии” бяха съобразена със спецификата на организациите от една страна и с профила на училището ни, от друга. 

Учениците видяха и се запознаха на място с голяма част от упражняваните в институциите и фирмите професии, с естеството и организацията на работния процес.  Ползите от участието им е придобиване на  умения за комуникация, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището и ученето през целия живот. 

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас