Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Програма 12б клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Свят и личност

Английски език/ Немски език

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Математика

Български език и литература ЗИП

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Информатика

Физика и астрономия

Информатика

3

Математика

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

География и икономика

4

Физика и астрономия

История и цивилизация

Математика

История и цивилизация

Математика

5

Английски език/ Немски език

Информатика

Математика

Български език и литература

Английски език/ Немски език

6

Информатика

Физика и астрономия

Физика и астрономия

Български език и литература

Английски език/ Немски език

7

Час на класа

Математика

Свят и личност

 

Модул ФВС Спортни игри

8

 

Български език и литература СИП

Модул ФВС Плуване

 

 


Часовете по учебните предмети изучавани в СИП са от раздел В от учебния план. Посещават се от ученици, заявили писмено желание за участие и се провеждат след приключване на учебните занятия.

 
© 2005-2017 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас