Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Програма 12б клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Математика

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Български език и литература

История и цивилизация

2

Математика

Физика и астрономия

Информатика

Български език и литература

Информатика

3

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Английски език/ Немски език

4

Физика и астрономия

Свят и личност

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език/ Немски език

5

Информатика

Английски език/ Немски език

Английски език/ Немски език

Свят и личност

География и икономика

6

История и цивилизация

Информатика

Физика и астрономия

Физика и астрономия

Математика

7

Час на класа

Български език и литература ЗИП

 

Математика

Модул ФВС Плуване

8

Български език и литература СИП

 

 

Модул ФВС Спортни игри

 

Часовете по учебните предмети изучавани в СИП са от раздел В от учебния план. Посещават се от ученици, заявили писмено желание за участие и се провеждат след приключване на учебните занятия.

 
© 2005-2018 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас