Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Програма 12в клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Български език и литература

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Информационни технологии

Информационни технологии

2

Български език и литература

Български език и литература

Информационни технологии

Физика и астрономия

Информационни технологии

3

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Математика

4

Математика

Математика

История и цивилизация

Свят и личност

Физика и астрономия

5

Математика

Информатика ЗИП

Английски език

Математика

Български език и литература ЗИП

6

Физическо възпитание и спорт

Свят и личност

Английски език

Английски език

История и цивилизация

7

Час на класа

 

Математика

География и икономика

Модул ФВС Плуване

8

Български език и литература СИП

 

 

Модул ФВС Спортни игри

 

Часовете по учебните предмети изучавани в СИП са от раздел В от учебния план. Посещават се от ученици, заявили писмено желание за участие и се провеждат след приключване на учебните занятия.

 
© 2005-2018 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас