Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Програма 12г клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия и опазване на околната среда

Свят и личност

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

2

Математика

Математика

Математика

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

3

Английски език

Математика

Български език и литература ЗИП

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Български език и литература

4

Биология и здравно образование

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Английски език

История и цивилизация

5

Биология и здравно образование

Български език и литература

Физика и астрономия

Английски език

Физическо възпитание и спорт

6

География и икономика

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

7

Час на класа

 

Английски език

Свят и личност

Модул ФВС Плуване/ Спортни игри

8

Български език и литература СИП

 

Биология и здравно образование СИП

 

 

Часовете по учебните предмети изучавани в СИП са от раздел В от учебния план. Посещават се от ученици, заявили писмено желание за участие и се провеждат след приключване на учебните занятия.

 
© 2005-2018 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас