Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Полезно за родители Печат Е-поща

 Родителски срещи за всички паралелки:

  • Консултативен час на класа - всеки понеделник на месеца от 14:45 до 15:30ч., на 14.01.2019г. и на 27.05.2019. от 17:30 до 18:15ч., се провежда;
  • Консултации на учителите - по утвърден график;
  • Работно време на училищния психолог - 08.00 до 15.30 часа, стая 308;
  • Родителски срещи и приемни дни през учебната година, както следва:
  • І  учебен срок - 27.09.2018г. - родителска среща; 29.11.2018г. - родителска среща и приемен ден на учителите;
  • ІІ учебен срок -  21.02.2019г. - родителска среща; 18.04.2019г. - родителска среща и приемен ден на учителите;
  • Молба за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни (Свали от тук).
  • Уведомление от родител за отсъствие на ученик по уважителни причини до 3 дни (Свали от тук).

 

Клас

Класен ръководител

Класна стая

V а

Нина Михайлова Люцова

106

VI а

Габриела Андреева Петкова

103

VI б

Златина Здравкова Панайотова

107

VII а

Мария Андонова Попова

104

VII б

Даниела Стефанова Цонева

411

VIII а

Корнелия Николова Пашова

203

VIII б

Иван Пенчев Гъдев

101

VIII в

Ценка Христова Илиева

301

VIII г

Калина Иванова Ботева

307

IX а

Александър Емилов Иванов

204

IX б

Елина Николаева Александрова- Чолакова

303

IX в

Зорница Станева Дженкова

109

IX г

Анета Стефанова Варчева

213

X а

Милена Ангелова Георгиева

403

X б

Марияна Иванова Ванкова

409

X в

Димитринка Христова Калчева

313

X г

Атанаска Йорданова Кюмюрджиева

413

XI а

Радка Димитрова Петрова

201

XI б

Габриела Атанасова Стоянова

401

XI в

Румен Кънев Кънев

404

XI г

Галина Йотова Маринова

211

XII а

Надя Кънчева Николова

209

XII б

Велина Христова Коева

210

XII в

Маринела Димитри Делуди

304

XII г

Снежана Димова Лапакова

306

 
 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас