Полезно за родители | ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово

Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Полезно за родители Печат Е-поща

 Родителски срещи за всички паралелки:

  • Консултативен час на класа - всеки понеделник на месеца от 14:45 до 15:30ч., на 15.01.2018г и на 28.05.2018г. от 17:30 до 18:15ч., се провежда;
  • Консултации на учителите - по утвърден график;
  • Работно време на училищния психолог - 08.00 до 15.30 часа, стая 308;
  • Родителски срещи и приемни дни през учебната година, както следва:
  • І  учебен срок - 25.09.2017г.; 23.11.2017г. - и приемен ден на учителите
  • ІІ учебен срок -  19.02.2018г.; 19.04.2018г. и приемен ден на учителите
  • Молба за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни (Свали от тук).
  • Уведомление от родител за отсъствие на ученик по уважителни причини до 3 дни (Свали от тук).

 

Клас Класен ръководител Класна стая
Румяна Стефанова Димова 103
Златина Здравкова Панайотова 107
Мария Андонова Попова 104
Даниела Стефанова Цонева 109
Нина Михайлова Люцова 106
Иван Пенчев Гъдев 101
Ива Илиева Станева-Лазарова 204
Елина Николаева Александрова-Чолакова 203
Зорница Станева Дженкова 310
Анета Стефанова Варчева 211
Милена Ангелова Георгиева 403
Марияна Иванова Ванкова 409
Димитринка Христова Калчева 301
Атанаска Йорданова Кюмюрджиева 207
10а Радка Димитрова Петрова 201
10б Галя Иванова Неделчева 206
10в Румен Кънев Кънев 404
10г Галина Йотова Маринова 401
11а Надя Кънчева Николова 209
11б Велина Христова Коева 210
11в Маринела Димитри Делуди 304
11г Снежана Димова Лапакова 306
12а Калина Иванова Ботева 307
12б Антоанета Иванова Андреева 303
12в Пламена Иванова Терзиева 406
12г Таня Димитрова Георгиева-Кокарешкова 410

 

 
© 2005-2018 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас