Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Профил на купувача
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Печат Е-поща

 

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки - отвори

 


 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, за определяне реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ПМГ "Академик Иван Гюзелев" - Габрово - отвори [Архив]

  

Вътрешни правила  за поддържане на профила на купувача - отвори [Архив]

 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ Няма постъпили оферти до изтичане на крайния срок.

 

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в Обществена поръчка с предмет: "Инженеринг- проектиране и изграждане на ограда на терена на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" и асфалтиране на част от спортна площадка - тук

 

ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - тук

 

1. Открита процедура по ЗОП на обществена поръчка с предмет:  " Доставка на ИКТ продукти "  в ПМГ " Акад. Иван Гюзелев " - Габрово.

 

2. Събиране на оферти с обява с предмет „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА":

- обява;

- документация;

- връзка към АОП.

 
© 2005-2018 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас