Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Печат Е-поща

 

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки - отвори

 


 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, за определяне реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ПМГ "Академик Иван Гюзелев" - Габрово - отвори [Архив]

  

Вътрешни правила  за поддържане на профила на купувача - отвори [Архив]

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас