World Wide Data Day 2018 Печат Е-поща

World Wide Data DayВ таз годишното издание на World Wide Data Day (W2D2*), което се отбеляза с международна видеоконференция на 15 ноември /четвъртък/ 2018г. взеха участие и ученици от XII A клас на ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ - Цвета Огнянова Тодорова, Маргарита Стефанова Моллова, Максим Маринов Стойчев и Калоян Боянов Ботев. Заедно с г-жа Таня Желязкова те извършиха измервания на PHI и THETA ъгли при събития с минимум два мюона, записани в рънове от CMS детектора. Най-вълнуващ бе момента при събитие с четири мюона, за което може да се предполага, че мюоните са получени при разпад на бозона на Хигс – елементарна частица открита в ЦЕРН 2013 година. Работата на групата бе дистанционна, в удобна за всеки време - попълване на резултатите в споделена таблица, използване на отворени за достъп данни от рънове и събития към ЦЕРН. Резултатите бяха прибавени към резултатите на другите училища от България и чужбина. Събитието приключи с кратка онлайн дискусия на получините диаграми, генерирани на база попълнините таблици. Разговорът се проведе на английски.

* W2D2 - световно събитие за анализ на данни събрани от двата детектора в ЦЕРН ATLAS и CMS, който анализ могат да правят ученици и студенти от цял свят. Отганизира се съвместно от QuarkNet и IPPOG – съответно американска нестопанска колаборация посветена на развитието на технологиите и неправителствена мрежа от учени и обучители, занимаващи се с физика на елементарните частици.

CMS CMS THETA  
W2D2 Results Video Shedule  
Video conference Videoconference Video conference  

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас