Обучение в ЦЕРН /CERN/ Печат Е-поща

Образователният отдел на ЦЕРН организира от 03.09.2017 год. до 16.09.2017 г. пилотно обучение за 22 ученици от България.

 

Калоян Боянов Ботев от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - Габрово е първият ученик от област Габрово класиран и удостоен да участва в първия двуседмичния курс проведен в ЦЕРН (CERN), край  Женева, Швейцария - в най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Той е в групата на избраните ученици след сериозен подбор, като определящите критерии са златните, сребърни и бронзови медали, с които е удостояван на националните олимпиади и състезания по Физика. Той е един от първите посланници на науката от учениците в България.
 

 

Обучението включва лекции, упражнения, визити, практическа работа като стажанти в областта на физиката на елементарните частици и инженерните дейности, извършвани в ЦЕРН. Калоян Ботев се докосна до уникалната атмосфера на сътрудничество, в която работят световните учени в Eвропейската организация за изследвания в областта на физика на елементарните частици, създадена през 1954 г., обединяващи усилията на европейските държави за изследвания в областта на физиката за мирни цели. Запозна се с основната мисия на ЦЕРН, че науката разширява границите на познанието, като дава отговори на въпросите за тайните на големия взрив, как е изглеждала материята в първите моменти от съществуването на Вселената, какво е маса, как е придобита, защо някои елементарни частици нямат маса, от какво е направена 96% от Вселената -  „тъмна материя". С изключителния принос в областта на информационните технологии.

 

През 1989 г. в ЦЕРН е създаден „уеб (WWW)" или "The World Wide Web", което осигурява непрекъснат достъп до милиони сайтове с информация в различни географски райони и мрежата „Grid (Грид)". В ЦЕРН е разположен най-големият ускорител. Някои изотопи, произведени от ускорителя на елементарни частици, намират приложение в медицината като методи за диагностика и терапия на рак.

 

Калоян Ботев имаше възможност да се запознае с българските учени, които работят в ЦЕРН и да участва в дискусиите по различни теми. Занятията на учениците включват и  визити - в посетителския център на детектора на частици "Атлас", подземния детектор – CMS /с най-голямо българско участие/, тестовата установка на LHC; контролния център, откъдето се управляват всички компютърни контролни центрове и където се получава информация на няколко нива.  Особен интерес на учениците предизвиква големия адронен колайдер - най-големия ускорител, който е разположен на 100 метра под земята и на територия от 27 км в диаметър.

 

 

За Калоян Ботев опита, натрупан в ЦЕРН, е силна мотивация да следва своите мечти, да вярват, че няма невъзможни неща, че способностите на човешкия мозък са безкрайни, както е безкрайна науката.

 

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас