Учени за един ден в ЦЕРН Печат Е-поща

На 26 март 2018г. в компютърната зала на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе първият за България международен Майсторски клас на ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания), в който взеха участие 69 ученици от цялата страна. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН, Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG. България участва за първи път в международното издание на форума.

 

Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово бе достойно представена от Мартина Георгиева от XIА клас и Владимир Лалев от XА клас.

 

Водещ принцип при избора на участниците беше техният интерес към физиката и науката като цяло, тяхната мотивация за участие и владеене на английски език. Това бе ден за научни изследвания на учениците на възраст от 15 до 19 години, които странаха учени за един ден в ЦЕРН и се запознаха с това, какво изследват физиците на елементарните частици. След уводната лекция по тeoрия на елементарните частици от професор Леандър Литов – член на съвета на ЦЕРН и преподавател в Софийския университет „Св. Климент  Охридски“, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците направиха сами оценката на данните от експеримента CMS на Големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева, Швейцария. Всяка от работните групи ученици получи извадка от реални данни, получени от колайдера, които да анализират. Главната задача пред учениците в първия майсторски клас на ЦЕРН в България бе именно това – да изследват предоставените им данни, в които има големи шансове да се окаже, че са дедектирани W и Хигс-бозони.

 

В края на деня получените резултати бяха обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и участници от Франция, Унгария, Румъния, Сърбия и Турция. Оказа се, че екипите, в които участваха Мартина и Владимир имаха късмет да попаднат на  много W –  и хигс бозони, частици от първите мигове след сътворението на Вселената.

 

За Мартина и Владимир участието им в Майсторския клас е изключително полезно, защото са имали прекрасната възможност да се запознаят с експериментите на учените в ЦЕРН, да се докоснат до тяхната работа и научни открития. Тази среща за тях е допълнителен стимул за желанието им да се развиват и усъвършенстват в областта на физиката.

 

  

 
© 2005-2018 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас