Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Постижения 2007/08 - Руски език Печат Е-поща


Николай Стефанов Хубанов ІІ място, Областен кръг на олимпиадата, ръководител Ценка Илиева


Стефан Савчев Събев – ІІІ място, Областен кръг на олимпиадата, ръководител Ценка Илиева


Йосиф Пламенов Христов – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Кристиян Иванов Атанасов – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Рени Христова Никифорова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Мартина Калинова Чочева – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Ивелина Георгиева Илиева – ІІ място, Руски език, ръководител Ценка Илиева


Силвия Стоянова Петрова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Маргарита Цветанова Острева – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Наталия Венелинова Бориславова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Йоана Динкова Тодорова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Пламена Николаева Генчева - Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Ирина Стефанова Стоянова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева


Мартин Добринов Денчев – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас