Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Постижения Постижения 2007/2008 Постижения 2007/08 - Театрална формация „Движение”
Постижения 2007/08 - Театрална формация „Движение” Печат Е-поща

Ирина Стоянова Стефанова - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал..Митев, Марияна Митева


Ивелина Георгиева Илиева - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева


 

Силвия Стоянова Петрова - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Виктория Антониева Велкова - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева


Лъчезар Михайлов Лалев - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева


Ива Димитрова Калчева - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева


Живко Ивелинов Желев - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева


Димитър Ивелинов Стойков - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Даяна Божидарова Бакоева - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Ирина Стоянова Стефанова - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Валери Христов Митов - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Николай Иванов Кожухаров - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Георги Георгиев Николов - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Виолина Марио Иванова - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Гергана Миленова Параскевова - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Павел Валентинов Кръстев - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Николай Денчев Скорчев - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Мартин Добринов Денчев - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Панайот Димитров Зарев - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Иванелия Пламенова Тотева - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева


Косара Боянова Ботева - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас