Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

"Димо Малешков" Печат Е-поща

На 19 ноември 2010 год. в ОМГ - гр. Пловдив се проведе единственото on-line състезание по математика и информатика "Димо Малешков". Природоматематическа гимназаия - Габрово беше представена от 11 ученици: Станимир Недев Трифонов и Тома Владимиров Петков от 8 клас, Габриела Грозданова Грозева, Стефан Мирославов Иванов и Димитър Николаев Шандурков и Васил Даниелов Пашов от 9 клас, Радослав Христов Пенков, Алекс Иванов Ангелов, Рали Емилов Ралев и Мирослав Ангелов Тетевенски от 10 клас и Николай Владимиров Йорданов от 12 клас.

  

  raliradoslav

 

Най-добре се представиха десетокласниците Рали Ралев и Радослав Пенков - Рали е на второ, а Радослав на трето място. Тома Петков и Станимир Филипов са съответно на девето и четиринадесето място в групата на 8 клас. Димитър Шандурков е на осмо, а Габриела Грозева, Стефан Иванов и Васил Пашов - съответно на десето, единадесето и дванадесето място в групата на 9 клас. Алекс Ангелов и Мирослав Тетевенски заеха четвърто и пето място сред десетокласниците, а единственият ни абитуриент, Николай Йорданов, е седми в групата на дванадесетокласниците.

 

Колегиумът на ПМГ поздравява участниците за достойното им представяне!

На всички желаем много здраве, щастие и още по-високи постижения в следващите състезания през Новата 2011 година!

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас