Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Боровец 2013 Печат Е-поща

Отлично представяне на ученици от ПМГ на Национална конференция по математика

 

Copy_of_PMG-Borovec

 

  На проведената 13 Ученическа секция на 42 Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, учениците от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” участваха с 4 проекта и спазиха традицията да се предствавят отлично с проекти по информационни технологии и изследване по информатика.

   С Грамота за отлично представяне бяха отличени проектите: - IT Employer (www.itemployer.net) с автори Рали Ралев и Радослав Грънчаров (12 клас) и ръководител Георги Георгиев (бивш ученик на ПМГ, Шechnical trainer в Telerik AD); проектът е web-базирано приложение, разположено в наложилата се напоследък cloud-среда. То предоставя възможност на потребителите да създадат и управляват собствен профил, близък до автобиография (Europass CV-формат). Собствен авторски алгоритъм анализира данните на всеки  потребител и поставя рейтинг на неговия профил, като критериите могат да бъдат и допълнително специфицирани. Когато работодател търси персонал, той може да използва IT Employer-платформата за оптимален избор на кадри, без да се налага преглеждане на огромна по обем информация за кандидатстващия.

 

   - Оптимизация чрез седментни дървовидни структури с автор Васил Пашов (11 клас) и руководител Галя Неделчева – старши учител в ПМГ. Ученикът се обучава в извънкласна школа по информатика при проф. д.м.н Стоян Капралов, като усвоените знания и умения са основни за разработването на доклада. Васил Пашов представя изследване на специфична структура от данни, като са разглежда методи за обработката им и реализацията им, прави подобрения в известните алгоритми и чрез комплекти тестове доказва предимствата на структурата. Предложени са и възможности за последващо развитие на изследването. През тази седмица екипът беше поканен за участие в международна научна конференция CompSysTech през м.юни което ще бъде 4-то поредно участие на екип от ПМГ в издание на конференцията.

 

   С Грамота за много добро представяне бяха отличени проектите:

   - Calc it Up (www.raykov.uchenici.bg) с автори Любомир Райков и Мартин Христов (12 клас) и ръководител Димо Димов (Project manager в Gameloft AD). Calc it Up е двумерна платформена игра, базирана на HTML 5. Тя развива способността на играещите да решават задачи под напрежение, което я прави интересна и силно приложима в образованието (в момента е във вариант за ученици от началната степен). Състезателният елемент в нея предлага нова форма на решаването на задачи, която не предизвиква в учениците приемането им като задължение. Любомир и Мартин са разработили учебната игра чрез най-съвременни технологии, което я прави приложима за компютри, таблети и мобилни телефони без да са необходими каквито и да било допълнителни настройки.

   - Blog Management System (www.bms-bg.net) с автори Александър Арамов (12 клас) и Божимир Маринов (11 клас) и ръководител Галя Неделчева. е отворена система за управление на блог в интернет пространството. Потребителите могат да управляват един или повече блога, чрез администраторски панели. Иновация в приложението е възможността за добавяне на потребителски шаблони (templates) за дизайна, което позволява персонализиране и по-голямо разнообразие от блогове. Екипът е създал framework за продукта, с собствени функции и класове, чрез които се управлява системата. Към всяка публикация могат да бъдат добавяни коментари, които се одобряват от създателя на блога. Приложението е насочено към неформални общности от хора, които могат да обменят идеи и друга информация в сферата на техните интереси, удачно е дори за управление на комуникациите в една фирма.

 

   Проектите по информационни технологии са представени за национален кръг на олимпиадата по ИТ и изчакват оценката на Националната комисия. Ръководството на гимназията благодари на учениците, подкрепя включването на нови ръководители и ожелава успех на екипите. И на добър час на дванадесетокласниците, които чрез тези награди вече са приети за студенти в три университета в България.

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас