Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Постижения 2007/2008 Печат Е-поща

1. Математика


 

Петър Тодоров Бочуков - Distinction на Австралийско математическо състезание 2007 по математика, І място Областен кръг на олимпиада по математика, ръководител Христина Георгиева

 

Елена Стефанова Ганчева – Credit на Австралийско математическо състезание 2007 по математика, ІІ място Областен кръг на олимпиада по математика, ръководител Христина Георгиева

 

Петър Кънчев - Credit на Австралийско математическо състезание 2007 по математика, ръководител Христина Георгиева

 

Тодор Атанасов -. Credit на Австралийско математическо състезание 2007 по математика, ръководител Христина Георгиева

 

Тома Тихомиров Петков - ІІ място на МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ІІ място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, І място

МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Мария Христова

 

Радослав Петров Филипов - ІІ място на МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ръководител Мария Христова


Илияна Илиева Петрова – ІІІ място на МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ІІ място Коледен турнир-областен кръг,

ръководител Мария Христова


Симеон Георгиев Щебунаев - І място на МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ІІ място МТ”Ив.Салабашев”-областен кръг, ръководител Мария Христова


Йорданка Мартинова Цвяткова - ІІ място на МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, І място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, І място

МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ІІ място Областен кръг на олимпиада по математика, ІІІ място Австралийско матем.състезание,

ръководител Мария Христова


Теодора Христова Колева - ІІІ място на МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ІІ място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг,

ръководител Мария Христова


Илияна Илиева Петрова - І място на МТ”Ив.Салабашев”-областен кръг по математика, ІІ място Областен кръг на олимпиада по математика, ръководител Мария Христова


Цветина Ивайлова Колева - ІІІ място МТ”Ив.Салабашев”-областен кръг , ІІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, І място

Областен кръг на олимпиада, ръководител Мария Христова


Станислав Александров Тодоров - І място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ІІІ място Коледен турнир-областен кръг,

ръководител Мария Христова


Станимир Недев Филипов - І място Областен кръг на олимпиада математика, ръководител Мария Христова


Николай Илиянов Иванов – ІІІ място Областен кръг на олимпиада по математика, ІІ място Коледен турнир-областен кръг,

ръководител Мария Христова


Филип Илиев Рашев – І място на Областен кръг на олимпиада по математика, ръководител Мария Христова


Тома Тихомиров Петков – І място Коледен турнир-областен кръг по математика, ІІ място Австралийско матем.състезание, ръководител Мария Христова


Богомил Божидаров Паралчев – І място Областен кръг на олимпиада по математика, Credit Австралийско матем.състезание,

ръководител Цветана Кюмюрджиева


Мартин Огнянов Никовски – ІІ място Областен кръг на олимпиада по математика, ръководител Диана Трендафилова


Вероника Христова Йосифова - ІІІ място Областен кръг на олимпиада по математика, ІІ място МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ІІI място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, ръководител Цветана Кюмюрджиева


Николай Владимиров Йорданов – Credit Австралийско матем.състезание, ІI място МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ІІІ място

МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, Імясто МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, Отлично представяне МС”Европейско кенгуру” - национален кръг, ръководител Цветана Кюмюрджиева


Мартин Валентинов Янкабаков – ІІІ място МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ръководител Цветана Кюмюрджиева


Симеон Симеонов Филипов – ІІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Цветана Кюмюрджиева


Велина Валериева Атанасова – І място МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг,

ръководител Корнелия Пашова


Бранимир Иванов Иванов – ІІ място МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, І място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг,

ръководител Корнелия Пашова


Павел Любомиров Пашов – ІІI място МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ръководител Корнелия Пашова


Велина Валериева Атанасова – ІІI място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, ръководител Корнелия Пашова


Пламен Емилов Минков – ІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Корнелия Пашова


Тодор Владимиров Тодоров – ІІI място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Корнелия Пашова


Андреан Ивелинов Желев – І място МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ІІІ място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг,

ръководител Диана Трендафилова


Панайот Димитров Заров – ІІІ място МТ”Черноризец Храбър”-областен кръг, ръководител Диана Трендафилова


Кристиян Йорданов Марчев – І място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, ръководител Диана Трендафилова


Петър Иванов Тодоров – І място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, І място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг,

ръководител Диана Трендафилова


Косара Боянова Ботева – ІІ място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, ІІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, І място

Областен кръг на олимпиада по математика, ръководител Диана Трендафилова


Пепа Недялкова Ценкова – ІІ място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, ръководител Диана Трендафилова


Мартин Огнянов Никовски – ІІ място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, ръководител Диана Трендафилова


Йордан Тодоров Владов – ІІІ място МТ”Ив.Салабашев”-област.кръг, ръководител Диана Трендафилова


Михаела Георгиева Щебунаева – ІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Диана Трендафилова


Петя Каменова Николова – ІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Диана Трендафилова


Мирослав Атанасов Тетевенски – ІІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Диана Трендафилова


Димитър Николаев Шандурков – ІІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Диана Трендафилова


Стефан Атанасов Джажев – ІІІ място МС”Европейско кенгуру”-областен кръг, ръководител Диана Трендафилова


Александра Цанева Николова – ІІ място Областен кръг на олимпиада по математика, ръководител Диана Трендафилова

 

 

 

2. Информатика и информационни технологии 

Николай Стефанов Хубанов - ІІІ място на Есенен турнир по информатика и ИТ, ІІ място Национален кръг по информатика

ръководител проф. Капралов

 

Тома Тихомиров Петков – І място на Областен кръг на олимпиадата по информатика, ръководител Зорница Дженкова

 

Станислав Александров Тодоров - І място на Областен кръг на олимпиадата по информатика, ръководител Зорница Дженкова

 

Александър Николаев Николаев - Отличен 6 на Национален кръг олимпиада по Информационни технологии, ръководител Зорница Дженкова

 

Христо Светославов Димитров - Отличен 6 на Национален кръг олимпиада по Информационни технологии, ръководител Зорница Дженкова

 

Калоян Радославов Начев - Отличен 6 на Национален кръг олимпиада по Информационни технологии, ръководител Зорница Дженкова

 

 

 

3. Химия


 

 

Петър Иванов Тодоров – І място на Областен кръг на олимпиада по Химия, ръководител Даниела Цонева

 

Богомил Божидаров Паралчев – ІІ място на Областен кръг на олимпиада по Химия, ръководител Даниела Цонева

 

Георги Стефанов Георгиев – ІІ място на Областен кръг на олимпиада по Английски език, ръководител Ценка Тотева

 

 

 

4. Биология


 

 

Венцислав Божидаров Григоров – І място, Областен кръг на олимпиада, Оценка 5.50, Национален кръг на олимпиада, ръководител Иванка Стоянова

 

Яна Николаева Петкова – І място, Областен кръг на олимпиада, Отлично представяне, Национално състезание, ръководител Иванка Стоянова

 

Кристиана Ангелова Добрикова – ІІ място, Областен кръг на олимпиада, Добро представяне, Национално състезание, ръководител Иванка Стоянова

 

Габриела Руменова Колева – ІІІ място, Областен кръг на олимпиада, ръководител Иванка Стоянова

 

Диана Самим Рафики – ІІІ място, Областен кръг на олимпиада, ръководител Иванка Стоянова

 

 

 

5. Руски език


 

 

Николай Стефанов Хубанов – ІІ място, Областен кръг на олимпиадата, ръководител Ценка Илиева

 

Стефан Савчев Събев – ІІІ място, Областен кръг на олимпиадата, ръководител Ценка Илиева

 

Йосиф Пламенов Христов – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Кристиян Иванов Атанасов – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Рени Христова Никифорова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Мартина Калинова Чочева – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Ивелина Георгиева Илиева – ІІ място, Руски език, ръководител Ценка Илиева

 

Силвия Стоянова Петрова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Маргарита Цветанова Острева – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Наталия Венелинова Бориславова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Йоана Динкова Тодорова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Пламена Николаева Генчева - Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Ирина Стефанова Стоянова – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

Мартин Добринов Денчев – ІІ място, Национален фестивал на детските и юношеските пиеси на руски език „Здраствуйте братушки”, ръководител Ценка Илиева

 

 

 

6. Физическо възпитание и спорт


 

 

Даниел Любомиров Ангелов – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

Бранимир Иванова Иванов – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

Мартин Валентинов Янкабаков – ІІ   място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

 

Живко Ивелинов Желев – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

І място, Областно първенство-плуване - юноши, ІІ място, Зонално първенство - плуване - юноши, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Иван Красимиров Начев – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

 

Георги Иванов Минчев – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

І място, Областно първенство - плуване - юноши, ІІ място, Зонално първенство -

плуване - юноши, ръководител: Антоанета Андреева

 

Мартин Стоянов Дачев – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

 

Виктор Иванов Димитров – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

 

Ивайло Любенов Ялъмов – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

 

Петър Блажков Блажев – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

 

Денислав Руменов Белчев – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

 

Иван Атанасов Иванов – ІІ място, Областно първенство баскетбол - юноши, ръководител: Илиян Друмешки

 

 

Георги Стефанов Георгиев – І място, Областно първенство - плуване - юноши, ІІ място, Зонално първенство - плуване - юноши ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Венцислав Тодоров Вачев – І място, Областно първенство - плуване - юноши, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Тихомир Илиянов Кръстев – І място, Областно първенство - плуване - юноши, ръководител: Антоанета Андреева

 

Станимир Недев Филипов – І място, Областно първенство - плуване - юноши, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Венцислав Тодоров Вачев - ІІ място, Зонално първенство - плуване - юноши, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Тихомир Илиянов Кръстев – ІІ място, Зонално първенство - плуване - юноши, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Станимир Недев Филипов – ІІ място, Зонално първенство - плуване - юноши, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Ния Христова Стефанова – І място, Републиканско първенство хандбал девойки, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Нели Миткова Добрева – І място, Републиканско първенство хандбал девойки, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Пресияна Бисерова Стоенчева – І място, Републиканско първенство хандбал девойки, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Милена Светославова Йосифова – І място, Републиканско първенство хандбал девойки, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Траяна Здравкова Паскалева – І място, Републиканско първенство хандбал девойки; Х място, Световни ученически игри – хандбал - Дания, ръководител: Антоанета Андреева

 

Антоанета Станиславова Сорокина – І място, Републиканско първенство хандбал девойки, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Симона Мариянова Ненова – І място, Републиканско първенство хандбал девойки; Х място, Световни ученически игри – хандбал - Дания, ръководител: Антоанета Андреева

 

Роксана Димитрова Радева – І място, Републиканско първенство хандбал девойки; Х място, Световни ученически игри – хандбал – Дания, ръководител: Антоанета Андреева

 

Гергана Петрова Горанова – І място, Републиканско първенство хандбал девойки; Х място, Световни ученически игри – хандбал – Дания, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Джесика Искренова Илчева – І място, Републиканско първенство хандбал девойки; Х място, Световни ученически игри – хандбал – Дания, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

Ралица Тодорова Тодева – І място, Републиканско първенство хандбал девойки; Х място, Световни ученически игри – хандбал – Дания, ръководител: Антоанета Андреева


Милена Светославова Йосифова - Х място, Световни ученически игри - хандбал - Дания, ръководител: Антоанета Андреева

 

 

 

7. Театрална формация "Движение" 

Ирина Стоянова Стефанова - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал..Митев, Марияна Митева

 

Ивелина Георгиева Илиева - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева

 

 

Силвия Стоянова Петрова - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Виктория Антониева Велкова - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева

 

Лъчезар Михайлов Лалев - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева

 

Ива Димитрова Калчева - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева

 

Живко Ивелинов Желев - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал. Митев, Марияна Митева

 

Димитър Ивелинов Стойков - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Даяна Божидарова Бакоева - ІІ място, ІІнационален ученически театрален фестивал-Русе, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Ирина Стоянова Стефанова - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Валери Христов Митов - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Николай Иванов Кожухаров - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Георги Георгиев Николов - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Виолина Марио Иванова - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Гергана Миленова Параскевова - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Павел Валентинов Кръстев - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Николай Денчев Скорчев - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Мартин Добринов Денчев - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Панайот Димитров Зарев - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Иванелия Пламенова Тотева - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 

Косара Боянова Ботева - Отлично представяне, VІІІнационални ученически театрални празници-Шумен, Отлично представяне, ІІнацион.театр.празник „От деца за деца”-София, Худ. р-ли Ал.Митев, Марияна Митева

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас