Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Прием Съобщение за V клас 2017/2018г.
Съобщение за V клас 2017/2018г. Печат Е-поща

За учебната 2017/2018 година е утвърден държавен план-прием в V клас от две паралелки по 26 ученици.

Всички срокове остават непроменени.

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас