Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Прием Класиране за прием в V клас за учебната 2018/2019 година
Класиране за прием в V клас за учебната 2018/2019 година Печат Е-поща

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШИЛИ IV КЛАС И ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Записване на класираните ученици: 27 и 28 юни 2018 г. в зала 101, етаж 1 на гимназия от 8:00 до 17:00 часа.


        ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за записване по образец - попълва се в гимназията;
   
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - ОРИГИНАЛ (ако не е внесен при кандидатстване);
   
 3. Удостоверение за преместване - от училището, в което ученикът е завършил IV клас;
   
 4. Здравно-профилактична карта - от училището, в което се е обучавал ученикът или от личния лекар;
   
 5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар) - копие (може да бъде представен в началото на учебната година);
   
 6. Други документи предоставени от гимназията - попълват се на място.
 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас