Кратки новини

Сингапур 2017

alt

ТФ "Движение"

Награда

КЛАСИРАНЕ ЗА V КЛАС 2017/2018г.

Посетете адрес http://infobg.org/mg/index.php, за да проверите дали сте класирани за V клас в ПМГ за учебната 2017/2018г.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Прочетете за повече информация тук.

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Прием след VII клас Печат Е-поща

 

Таблица за план-приема за учебната 2017/2018
Природоматематически профили след завършен VII клас
дневна форма на обучение

 

Профил

Срок на обучение

Брой паралелки

Брой ученици

Приемни изпити

Балообразуващи предмети

Математически с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

БЕЛ

М

Математически с интензивно изучаване на немски език

5

1

26

БЕЛ

М

БЕЛ

М

Природни науки с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

М

БЗО

Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

БЕЛ

М

 

БЕЛ - Български език и литература; М - Математика; БЗО - Биология и здравно образование

Балообразуване:

 

1. Утроената оценка от изпита по математика;
2. Оценката от изпита по български език и литература;
3. Оценката по математика от Удостоверението за завършен 7 клас;
4. Оценката от Удостоверението:
- по БЕЛ (за профилите Математически/ Английски, Математически/ Немски и Софтуерни и хардуерни науки);

- по БЗО (за профил Природни науки).

 
 

 

График
 

на дейностите по приемането на ученици след завършен седми клас за учебната 2017/2018 год., съгласно Заповед №РД09-1362/14.09.2016г.

 

 

Вид дейност

 

срок

1.

Провеждане на тестове по
 

 

 

- български език и литература

 

19.05.2017г.

 

- математика

 

22.05.2017г.

2.

Обявяване на резултатите от тестовете

 

до 05.06.2017г. вкл.

3.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

 

12.06.-13.07.2017г. вкл.

4.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11от 28.03.2005г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

 

16.06-22.06.2017г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 

до 27.06.2017г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

 

28.06-30.06.2017г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 

до 04.07.2017г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

 

05.07-07.07.2017г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 

 10.07.2017г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 

11.07-13.07.2017г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

 

до 17.07.2017г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

 

18.07-19.07.2017г. вкл.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 

 21.07.2017г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

 

определя се от директора на училището

до 04.09.2017г. вкл.

15.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

  до 11.09.2017г. вкл.

 

 
© 2005-2017 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас