Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Седмично разписание
Програма 7Б клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Технологии и предприемачество/ Информационни технологии

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Български език и литература

Български език и литература избираеми часове

2

Информационни технологии/ Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика

География и икономика

3

Музика

Английски език

Математика

Математика избираеми часове

Английски език

4

Математика

География и икономика

Математика избираеми часове

Английски език

Математика

5

Физика и астрономия

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Музика

6

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Изобразително изкуство

Биология и здравно образование

7

Час на класа

Математика факултативни часове

Български език и литература факултативни часове

Физика и астрономия

Допълнителен час спортни дейности

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас