Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Седмично разписание
Програма 5а клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително изкуство

Български език и литература

География и икономика

Математика

Човекът и природата

2

Изобразително изкуство

 

Български език и литература

Български език и литература

История и цивилизации

Английски език избираеми учебни часове

3

География и икономика

Човекът и природата

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

4

Български език и литература

Музика

Музика

Английски език

Математика избираеми часове

5

История и цивилизации

Софтуерни науки

Математика

Български език и литература

Технологии и предприемачество/

Информационни технологии

6

Математика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии/

Технологии и предприемачество

Технологии и предприемачество

/-

7

Час на класа

Допълнителен час спортни дейности

Математика факултативни часове

-/

Технологии и предприемачество

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас