Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Седмично разписание
Програма 6а клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География и икономика

История и цивилизации

Музика

История и цивилизации

Изобразително изкуство

2

Физическо възпитание и спорт

Математика

Математика

Музика

Изобразително изкуство

3

Математика

Технологии и предприемачество/ Информационни технологии

Английски език

Човекът и природата

Математика

4

Български език и литература

Информационни технологии/ Технологии и предприемачество

Човекът и природата

Софтуерни науки

Математика избираеми часове

5

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Човекът и природата

6

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

избираеми часове

7

Час на класа

Математика факултативни часове

Допълнителен час спортни дейности

 

 

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас