Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Седмично разписание
Програма 6б клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Музика

История и цивилизации

2

Английски език

История и цивилизации

География и икономика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

Изобразително изкуство

Математика

Музика

Английски език

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

5

Математика избираеми часове

Информационни технологии/ Технологии и предприемачество

Математика

Софтуерни науки

Английски език избираеми часове

6

Човекът и природата

Технологии и предприемачество/ Информационни технологии

Английски език

Човекът и природата

Човекът и природата

7

Час на класа

 

Математика факултативни часове

Допълнителен час спортни дейности

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас