Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Седмично разписание
Програма 8б клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език

Математика

Изобразително изкуство

Немски език

Информационни технологии

2

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Физическо възпитание и спорт

Немски език

3

Философия

Немски език

Немски език

Български език и литература

Немски език

4

Информатика

Немски език

Математика

Български език и литература

Български език и литература

5

Немски език

Български език и литература

Немски език

Немски език

Немски език

6

Немски език

Немски език

Немски език

Немски език

Немски език

7

Час на класа

Немски език

Кампютърна математика факултативни часове

Математика факултативни часове

Математика

8

 

Час по усмивки факултативни часове

 

Допълнителен час спортни дейности

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас