Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Седмично разписание
Програма 12а клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Английски език/ Немски език

Физическо възпитание и спорт

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Математика

2

История и цивилизация

Английски език/ Немски език

География и икономика

Математика

Математика

3

Български език и литература

Математика

Информатика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

4

Физика и астрономия

Математика

Информатика

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

5

Информатика

Физика и астрономия

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Физика и астрономия

Информатика

6

Английски език/ Немски език

Свят и личност

Математика

Английски език/ Немски език

Свят и личност

7

Час на класа

 

Физика и астрономия

Математика СИП

История и цивилизация

8

 

 

 

Български език и литература СИП

Модул ФВС Плуване/ Волейбол

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас