Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Седмично разписание
Програма 12б клас Печат Е-поща

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информатика

Английски език/ Немски език

Български език и литература ЗИП

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Физическо възпитание и спорт

2

Информатика

Английски език/ Немски език

Математика

Информатика

Български език и литература

3

Математика

Български език и литература

Математика

Физика и астрономия

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

География и икономика

Математика

История и цивилизация

5

Физика и астрономия

История и цивилизация

Английски/ Испански/ Немски/ Руски/ Френски

Свят и личност

Математика

6

Английски език/ Немски език

Информатика

Физика и астрономия

Английски език/ Немски език

Информатика

7

Час на класа

Математика

Модул ФВС Волейбол

 

Свят и личност

8

 

Модул ФВС Волейбол

 

 

Модул ФВС Плуване/ Волейбол

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас