Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Профили Печат Е-поща

От учебната 2017/ 2018 година профилите в училището са:
 

Профил Математически с интензивно изучаване на английски език


Профил Математически с интензивно изучаване на немски език


Профил Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език


Профил Природни науки с интензивно изучаване на английски езикУчениците, които са приети преди учебната 2017/2018 година, остават в съответния си профил:

Профил Природоматематически / Математика


Профил Природоматематически / Информатика


Профил Природоматематически / Информационни технологии


Профил Природоматематически / Биология и здравно образование

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас