Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало За вас, зрелостници
ДЗИ
Съобщение Печат Е-поща

На основание чл.22, ал.9 от Наредба №3 / 17.05.2014г. за организация и провеждане на ДЗИ зрелостниците лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу представен документ за самоличност и входящия номер от ДЗИ в присъствието на член на училищната зрелостна комисия в стая 109 на:

 

        -    15 юни 2018г. от 13.00 до 15.00ч

        -    18 юни 2018г. от 09.00 до 13.00ч

        -    19 юни 2018г. от 11.00 до 14.00ч

 

 
За вас, зрелостници Печат Е-поща
 
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  2017/2018 година
 
 

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2017/ 2018г.  (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ)

 

 

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

 

Презентация за Държавни зрелостни изпити 2011-2012

 

 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за ДЗИ:   http://www.zamaturite.bg;    http://www.mon.bg

 

 

 


© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас