Съобщение Печат

На основание чл.22, ал.9 от Наредба №3 / 17.05.2014г. за организация и провеждане на ДЗИ зрелостниците лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу представен документ за самоличност и входящия номер от ДЗИ в присъствието на член на училищната зрелостна комисия в стая 109 на:

 

        -    15 юни 2018г. от 13.00 до 15.00ч

        -    18 юни 2018г. от 09.00 до 13.00ч

        -    19 юни 2018г. от 11.00 до 14.00ч