Прием след VII клас

Прием след VII клас

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

 


 План-прием за учебната 2024 / 2025  година

Паралелки след завършен VII клас
дневна форма на обучение

Профилирани

паралелки

Срок на

 обучение 

Брой

 паралелки 

Брой

 ученици 

 Приемни 

изпити

 Балообразуващи предмети  от свидетелството за основно образование

Математически с интензивно изучаване на английски език (13 места) / немски език (13 места)

5

1

26

БЕЛ

  М 

БЕЛ

М

Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език (13 места) / немски език (13 места)

5 1 26 БЕЛ М БЕЛ М

Природни науки с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

М

БЗО

Професионална

паралелка

Срок на

обучение

Брой

паралелки

Брой

ученици

Приемни

изпити

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование

Системен програмист с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

М

КМИТ

БЕЛ - Български език и литература; М - Математика;
БЗО - Биология и здравно образование; КМИТ - Компютърно моделиране и информационни технологии

Балообразуване за профил Математически с интензивно изучаване на английски / немски език:

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Български език и литература
  - по Математика

Балообразуване за профил Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски / немски език:

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Български език и литература
  - по Математика

Балообразуване за профил Природни науки с интензивно изучаване на английски език :

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Математика
  - по Биология и здравно образование

Балообразуване за професионална паралелка Системен програмист с интензивно изучаване на английски език:

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Математика
  - по Компютърно моделиране и информационни технологии

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2024 / 2025г., съгласно Наредба 10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование.

Графикът е съгласуван със Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година (публ. 01.09.2023 г.)

 

Вид дейност

Срок

1.*

Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип*

От 03.05.2024 г. *

До 21.05.2024 г. *

2.* Записване на ученици със заболявания и увреждания* До 04.07.2024 г. *

3.

НВО по Български език и литература

19.06.2024 г.

4.

НВО по Математика

21.06.2024 г.

5.

Обявяване на резултатите от НВО

до 02.07.2024г.

6.

Подаване на документи за участие в приема

От 08.07.2024 г.

До 10.07.2024 г.

7.

Обявяване на резултатите от първи етап на класиране

До 12.07.2024 г.

8.

Записване на класираните ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

От 15.07.2024 г.

До 17.07.2024 г.

9.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

До 19.07.2024 г.

10.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

От 22.07.2024 г.

До 24.07.2024 г.

11.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25.07.2024 г.

12.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07.2024 г. и

29.07.2024 г.

13.

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране

До 30.07.2024 г.

14.

Записване на класираните ученици на трети етап

От 31.07.2024 г.

До 01.08.2024 г.

15.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

До 02.08.2024 г.
16.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

05.08.2024 г. и

06.08.2024 г.

17.

Обявяване на резултатите от четвърти етап

До 07.08.2024 г.
18.

Записване на класираните ученици на четвърти етап

08.08.2024 г. и

09.08.2024 г.

19.

Обявяване на свободните места след четвърти етап До 12.08.2024 г.
20.

Попълване на свободните места след четвърти етап

До 11.09.2024 г.

 

 

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Юни 2024
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30