НАША ГОРДОСТ

Добре дошли на официалната страница на
Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово!

Mарт 2017г.

 

През месец март 2017г в клуб ,,Кариера” към ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ се проведоха занятия с учениците от пилотните пралелки, съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование ” през учебната 2016/2017 година.

Дейността по проекта в училище се подпомага от кариерните консултанти от ЦКО, гр.Габрово. Темите, които се проведоха в пилотните паралелки през месец март са:

  • 5 клас - "Родословното дърво на професиите", "Какво зная за образователната система";
  • 6 клас - "Необходими професии";
  • 7 клас - "Има ли лесни решения“,“Родословното дърво на професиите";
  • 8 клас - "Много алтернативи-едно решение",
  • 9 клас - "Кои ценности са важни за мен"; 
  • 10 клас - "Моите силни и слаби страни";
  • 11 клас - "Как да спечеля интервю за работа";
  • 12 клас - "Лесно ли е да успееш в света на труда".

Клуб Кариера - м. март 2017

Ползите от участието в “Клуб Кариера” за учениците е придобиване на  умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището и ученето през целия живот. 

На 17.03.2017г. в клуб „Кариера“ г-н Иван Гъдев проведе открит урок с учениците от 12б клас, пилотна паралелка по проекта, пред представители на МОН, на РУО Габрово и училищното ръководство на тема „Как да спечеля моето първо интервю за работа“.   

Проведена е среща на учениците от 11 и 12 клас с представители на ВСУ, гр. Варна Медицински университет Варна, филиал В.Търново и НВУ "Васил Левски", гр.Велико Търново.

За определяне ефективността на прилаганите подходи, методи и организационни форми на работа по Програмата в ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ е проведено  Второ анкетно проучване на учениците от пилотните паралелки.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Юни 2019
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30